FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+4 Stimmen
232 Aufrufe

Zur Äntwert vun der QP 1027 stinn nach e puer Froen op.

“An enger éischter Phase huet d ‘Police keng Informatioune matgedeelt wann et Informatiounen an der Partie Archivage goufen. D'Iwwerleeung war, dass d'Donnéeën der Police jo och guer net méi zouganglech sinn ouni den explizitten Accord vum Procureur général. Wéi dunn den Archivage ëmmer méi an de Focus vun dem Débat koum huet d'Police gemengt et wàr besser och Informatiounen aus dem Archivage ze ginn, eben och well et duerch déi relativ kuerz Délaien awer zu Fall ka kommen wou d'Leit sech wonneren firwat se net am Fichier dra sinn, sou wéi dat jo och an dem Fall deen zu dëser Fro geféiert hat den Fall war. D' Police ass duerfir am Gaang mat der Magistratur ze kucken ënnert wéi enger Form dat kéint gemaach ginn. Bis dat juristesch geklaert ass gëtt d'Police weiderhin keng Renseignementer zu Donnéeën aus dem Archivagedeel”

 

Wat genau muss dann do nach juristesch gekläert ginn? Huet net all Mënsch d ´Recht gespäichert an archivéiert Donnéeën iwwert seng Persoun an ze gesinn? Viraus gesat natierlech et leeft grad keng Enquête iwwert déi Persoun oder nennt en dat operationell Missiounen?

Kann de Minister dann erklären firwat am Moment d ‘Informatiounen aus dem Archiv Deel de concernéierten Persoune net zougänglech sinn? Wéi ass dat dann momentan juristesch gekläert, wann dat am Moment net méiglech ass muss dat jo och schonn juristesch gerechtfäerdegt sinn, wou ass e Gesetzestext doriwwer ze fannen?


Archivéiert Fichieren ginn liewenslänglech an och nach dono ni definitiv geläscht? Wann ee mat 18 Joer eng stiicht an dann 30 Joer keng méi wier et dann net un der Zäit vläit emol Fichieren no 30 Joer ze läschen? Wou ass juristesch fest geluet dass archivéiert Fichieren ni geläscht ginn?

Kann de Minister eis informéieren wéivill “Fichieren” et dann elo schlussendlech ginn?

Et geet Rieds vun:


Fichier Central,

Journal des Incidents, ELS, Einsatzleitsystem

Taxes avertissements, Fichier AT

Informations policières,

Fichier "pics

Fichier stupéfiant

JDA, Journal des affaires

Fichier SIS II, Informations Schengen

 

Kann de Minister dat konfirméieren?


geschlossen mit Kommentar: Moien, wéi d'Regierung confirméiert huet ginn et insgesamt 74 Datebanken bei der Police a bei der Justiz. Vu datt, d'Gesetz zu dësen Datebanken nach an der Maach ass, wär dës Fro aktuell zum Deel beäntwert a mir géifen dowéinst clôturéieren
in Justice von
Angenommen und geschlossen von | 232 Aufrufe

1 Kommentar

Bei der Salami Taktik vum Här Bausch gett Ee jo just allmählech zou wat scho längst gewosst ass. Alles Anescht gett verschwiegen a geheim gehalen.

Den Här Bausch soll net nëmmen gefrot ginn op et déi 8 genannte Fichieren ginn mee och op net nach Anerer ginn.

Nach eng Scheiw Salami w.e.g? 

Gett et vläit nach aner Fichieren déi nach net bekannt sinn? Den Här Bausch kann eis dorobber eng Äntwert ginn.
Wilkommen auf FRO.LU - Hier können Sie eine parlamentarische Anfrage vorschlagen und gemeinsam abstimmen. Die Abgeordneten Sven CLEMENT und Marc GOERGEN können diese dann offiziel an die Regierung richten. Die Antworten werden dann auch auf FRO.LU publiziert.