FRO.LU is under Developement - Expect bugs.

Besteierung op Secondhand Artikelen [Angenommen und geschlossen]

+7 Stimmen
347 Aufrufe
Moien,

Fir als Geschäft Secondhandsaachen fir kanner an Schwangeren ze verkaafen, muss en aktuell TVA sur la marge bezuelen.

Wier et dann net mei korrekt iwerhaapt keen TVA mei mussen ze bezuelen un de staat? 

1. Den geschäftsmann keeft d'saachen ouni TVA vum Privatmann/Consommateur oof.

2. De staat huet jo schon TVA encaisseiert fir den Artikel wou den 1. Consommateur den Artikel kaaft huet. Et as jo awer net an der reih dat de Staat fir 1 Artikel 2x TVA encaisseiert.

3. Fir den Economie Circulaire an réduction des déchets textile ze ennerstetzen fannen ech dat den volet TVA misst iwerschafft gin, weini as dest virgesin?
Angenommen und geschlossen
in Finances von
Angenommen und geschlossen von | 347 Aufrufe

1 Kommentar

Fro.lu Equipe: Mir hunn aktuell Budgetsdebatten an de Klimaplang an der Chamber an dofir aktuell keng Zeit. Ab Januar stelle mir een an, deen sech exklusiv em de Service fro.lu këmmere wäert. Bis dohinner biede mir ee weineg Gedold mat eis ze hunn

1 Reaktion des Abgeordneten - Anfrage angenommen

Beste Antwort

Moien,


d'Fro ass vun der Thematik hier ganz interessant a mir fannen de Prinzip och richteg. Mir haaten an engem aanere verbonnene Kontext, nämlech de Reparature vu Produkter, och schonns zwou parlamentaresch Froe zum Thema bëllege Steiersaatz gestallt: LINK (1) & (2).


Bei der Äntwert verweist d'Regierung virun allem op d'Steierreform, déi an 2 Joer erreischt présentéiert wäert ginn. Mir kënnen, och wa mir elo schonns wëssen, dass d'Regierung nach kee Plang huet, d'Fro awer mol stellen an hoffen, dass dann iergendswéi eppes Konkretes virgestallt gëtt.


MbG,02.01.2020: Är Fro gouf deposéiert: https://www.piraten.lu/fro-lu-besteierung-vu-secondhand-artikelen/


MbG

von
ausgewählt von
Wilkommen auf FRO.LU - Hier können Sie eine parlamentarische Anfrage vorschlagen und gemeinsam abstimmen. Die Abgeordneten Sven CLEMENT und Marc GOERGEN können diese dann offiziel an die Regierung richten. Die Antworten werden dann auch auf FRO.LU publiziert.