FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+1 Stimme
81 Aufrufe

Gudden Owend,


D´Kilometergeld fir sech am Ausland behandelen ze loossen well en dat hei net ka maachen läit bei 20 cents/kmh.


Misst een net vläit mol driwwer nodenken déi Pauschal ze erhéichen?


Bei deene Spritpräisser?


Merci.


 L'indemnité de voyage est prise en charge à raison de 0,20 € par kilomètre du trajet le plus court entre le lieu du séjour de l'assuré au moment du départ et le lieu où il obtient les soins.Apr 29, 2020

Angenommen und geschlossen
in Sécurité sociale von
Angenommen und geschlossen von | 81 Aufrufe

1 Reaktion des Abgeordneten - Anfrage angenommen

Beste Antwort
Gudde Moien,

Mir entschëllegen eis fir déi spéit Äntwert. Mir hunn är Fro elo un den Sozialversécherungsminister gestallt. Dir kënnt se hei noliesen: https://piraten.lu/fro-lu-indemnite-de-voyage/

Wéi ëmmer soen mir och bescheed, wann d'Äntwert bis do ass. 

Entschëllegt nach eemol fir d'Verspéidung

Mat frëndleche Gréiss,
von
Wilkommen auf FRO.LU - Hier können Sie eine parlamentarische Anfrage vorschlagen und gemeinsam abstimmen. Die Abgeordneten Sven CLEMENT und Marc GOERGEN können diese dann offiziel an die Regierung richten. Die Antworten werden dann auch auf FRO.LU publiziert.