FRO.LU is under Developement - Expect bugs.

Detektiven a Bedruch [Angenommen und geschlossen]

0 Stimmen
130 Aufrufe

Moien,

Et héiert een ëmmer méi dass Administratiounen an aner Instanzen op Privat Detektiven zéreck gräifen fir Leit der Fraude ze iwwerféieren.


Dofir hätt ech e puer Froen:

Gräifen Administratiounen oder Instanzen tatsächlech op privat Detectiven zéreck fir eventuell Mëssbréich oder Fauden opzedecken?


Falls jo, op wéi engen Autorisatiounen baséiert sech dësen Optrag?


An wívill Fäll si während deenen läschte 5 Joer Privat Detektiven säitens dem Staat agesat ginn?


Wéi eng Instanzen/Administratiounen hunn déi Privat Detektiven agestallt?


Fir wéi eng Zäitspann gëtt esou e PD mat engem spezifeschem Fall beoptragt?


Wéivill Suen huet dat de Steierzueler während deene läschte 5 Joer kascht?


A wéivill Fäll konnten déi PD deenen entsprechenden Instanzen Beweiser fir eng Fraude liwweren?


Wéi eng Beweiser si gerichtlech zoulässeg fir eng Fraude ze beweisen(Kamera Opnahmen, Foto´en etc)?


Wéivill onrechtméisseg Beträg u Suen vu “Frauder´en” sinn an deene läschte 5 Joer soumadder erem hiere rechtméissegenen Originen zéreck gefouert ginn?

 

Merci villmools.

AHOI


Angenommen und geschlossen
in Sécurité sociale von
Angenommen und geschlossen von | 130 Aufrufe

2 Vorgeschlagen

Beste Antwort
Gudde Mëtten,

Mir hunn Är Fro elo gestallt, Dir kënnt se heinoliesen:

https://piraten.lu/fro-lu-privatdetektiven/

Mir soen ewéi ëmmer Bescheed wann eng Äntwert bis do ass.

Mat frëndleche Gréiss,
von

AHOI :)


Är Froen sinn pertinent a mir wäerten op där Basis eng QP un d'Regierung stellen.

Merci a mbG
von
Wilkommen auf FRO.LU - Hier können Sie eine parlamentarische Anfrage vorschlagen und gemeinsam abstimmen. Die Abgeordneten Sven CLEMENT und Marc GOERGEN können diese dann offiziel an die Regierung richten. Die Antworten werden dann auch auf FRO.LU publiziert.